AP Calculus Sınav Hazırlığı

0 Comments

Amerikalı kâr amacı gütmeyen Collage Board tarafından sunulan iki ayrı ders ve sınav seti bulunan AP Calculus, üniversitelerin ilk yıllarında öğrencilere verilen matematik derslerinin temelini oluşturmaktadır. AP Calculus AB ve AP Calculus BC olarak ikiye ayrılan sınav öğrencileri üniversiteye hazırlamayı amaçlamaktadır.

Advance Placement kelimelerinin kısaltması olan AP özellikle yurt dışındaki prestijli üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrenciler tarafından tercih edilen sınavlardan birisi olmaktadır. Birçok farklı dersin yer aldığı programda ileri matematik konuşlarının yer aldığı AP Calculus da bulunmaktadır.

Öğrencileri AP sınavı için hazırlayan kurslarda verilen AP Calculus dersleri ise öğrencilerin üniversitelerin ilk yılı için hazırlanmalarını sağlamaktadır. Bu sayede üniversitenin ilk yılında verilen calculus derslerinden muafiyet sağlanmaktadır.

AP Calculus AB ve BC Konuları Nelerdir?

Collage Board tarafından hazırlanan müfredatta toplanda 10 konu bulunmaktadır. AP Calculus AB derslerinde sadece ilk 8 konu bulunurken AP Calculus BC ders içeriği tüm konuları kapsamaktadır.

AP Calculus AB Konuları

AP Calculus AB ders konularının içerisinde türev ve integralin bazı konu ve uygulamalarının yanı sıra diferansiyel denklemlere de sınırlı bir şekilde yer vermektedir. AB Calculus konularının ve sınavdaki çoktan seçmeli ağırlıkları ise şu şekilde olmaktadır.

 • Limit ve süreklilik (%10- %12)
 • Türev: tanım ve temel özellikler (%10- %12)
 • Türev: bileşke, örüntü ve ters fonksiyonlar (%9- %13)
 • Türev: Bağlamsal Uygulamaları (%10- %15)
 • Türevin analitik uygulamaları (%17- %20)
 • İntegral ve değişim birikimi (%17- %20)
 • Diferansiyel denklemler (%6- %12)
 • İntegral uygulamaları (%10- %15)

AP Calculus BC Konuları

AP Calculus BC konular AB konularına ek olarak aşağıdaki konuları içermektedir.

 • Altıncı üniteye ilave olarak integral yönetimi
 • Yedinci üniteye ilave olarak Euler yönetimi ve lojistik modeller
 • Sekizinci üniteye ek olarak yay uzunluğu ve düzgün bir eğri boyunca kat edilen mesafe

Bu eklentilerin yanında AP Calculus BC konuları içerisinde AB konuları arasında bulunmayan başlıklar da yer almaktadır. AP Calculus BC konuları ve sınavdaki Ağırlıkları ise şu şekilde olmaktadır.

 • Limit ve süreklilik (%4- %7)
 • Türev: tanım ve temel özellikler (%4- %7)
 • Türev: bileşke, örtüşü ve ters fonksiyonlar (%4- %7)
 • Türevin bağlamsal uygulamaları (%6- %9)
 • Türevin analitik uygulamaları (%8- %11)
 • İntegral ve değişim birikimi (%17- %20)
 • Diferansiyel denklemler (%6- %9)
 • İntegral uygulamaları (%6- %9)
 • Parametrik denklemler, polar koordinatlar ve vektörel değerli fonksiyonlar (%11- %12)
 • Sonsuz diziler ve seriler (%17- %18)

Hesap Makinesi Kullanımı

AP Calculus sınavlarında hesap makinesi kullanımı sınavın ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Sınavın bazı bölümlerinin hesaplanabilmesi için son derece önemli olan grafik hesap makinelerinin kullanımının öğrenilmesi sınava girecek öğrenciler için önemli olmaktadır.

Derslerin Zorluğu

AP Calculus derslerinin bir kısmı dar kapsamlı da olsa 12. Sınıfta işlenmektedir. Bu sebeple de derslerin temelleri okullarda atılmaktadır. AP Calculus dersi ise AP dersleri içerisinde en zor olanların başında gelmektedir. Özellikle AP Calculus BC derslerinin daha kapsamlı olmaları sebebiyle AB derslerine göre daha zor olmaktadır.

AP Calculus Sınavları

AP Calculus sınavlarında AB ve BC arasında format açısından bir fark bulunmamaktadır. Her iki sınavda da öğrencilere çoktan seçmeli 45 soru sorulmaktadır. Bunun yanında 6 adet açık uçlu sorular da yer almaktadır. Her iki sınavın da toplam süresi 3 saat 15 dakika olmaktadır.

AP Calculus sınavları 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm de kendi içerisinde 2 kısma ayrılmaktadır. A ve B olarak adlandırılan bu kısımların ilkinde için 30 ikincisinde için ise 15 soru bulunmaktadır ve A kısmındaki sorular için 60, B kısmındaki sorular için ise 45 dakika verilmektedir. Her iki kısımda da grafik hesap makinesi kullanımının yasak olmasının yanı sıra A kısmının ağırlığı %33,3 B kısmının ağırlığı ise %16,7 olmaktadır.

Sınavın ikinci bölümü ise açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Bu bölümde kendi içerisinde A ve B olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. A kısmında 2 soru yer almakta ve toplam süresi 30 dakika olmaktadır. Grafik hesap makinesi kullanımına izin verilen bu kısmın sınav içindeki ağırlığı ise %16,7 olmaktadır. B kısmında ise 4 soru yer almaktadır ve izin verilen süre 60 dakikadır. Bu kısımda da grafik hesap makinesi kullanılabilir ve sınav içerisindeki toplam ağırlığı %33,3 olmaktadır. İlk bölümdeki soruların puan karşılıkları 1 olurken, ikinci bölümdeki soruların puan karşılıkları ise 9 olmaktadır.

Sınavda Sorulan Sorular

Hem AP Calculus AB hem de AP Calculus BC sınav sorularında cebirsel, trigonometrik ve genel fonksiyonlar, üssel, analitik grafikler ve tablolar, logaritmik ve sözel gösterimler yer almaktadır. Sınavın ikinci bölümünü oluşturan açık uçlu sorular ders kapsamındaki tüm sorulardan çıkabilmektedir. Bununla birlikte ikinci bölümde limit konusuna diğer konulara göre daha az yer verilmektedir. Limit konusunda çıkan az sayıda sorular da açık uçlu soruların şıkları arasında yer almaktadır. Bu sebeple de tek başına limit konusu hakkında soru sorulmamaktadır.

Açık uçlu soruların yarısı kavramsal sorular olmaktadır. Diğer yarısını ise uygulamalı sorular oluşturmaktadır. Bunların yanında sınavda yer alan sorulardan en az 2 tanesi gerçek hayattaki bir senaryo ya da durum ile ilgili olmaktadır.

AP Calculus sınavına hazırlanırken doğru yöntemlerin kullanılması daha az sürede daha fazla başarının sağlanmasında etkili olmaktadır. Bu sebeple de sınava hazırlık sürecinde Challenge Maths ile birlikte çalışmak en doğru şekilde hazırlanmanızı sağlayacaktır.

Leave a Comment

Your email address will not be published.