IB Matematik Konuları

0 Comments

1968 yılında kurulan IB sistemi eğitimin ölçme ve değerlendirilmesi noktasında standardizasyonun sağlanmasını amaçlamaktadır. Bunun anında araştıran, açık görüşlü, sorgulayan ve öğrenmeyi bilen gençlerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Uluslararası Bakalorya sistemi olarak da biline IB sistemi günümüze tüm dünyada 4 binin üzerinde okulda uygulanmaktadır. Bu programdan verilen diploma ise yüzün üzerinde ülkede bulunan binden fazla üniversite tarafından kabul edilmektedir. Bu sebeple de ülkemizde IB diploması alan gençlerin %30’u eğitimlerine yurt dışında devam etmektedir.

IB Dersleri Nelerdir?

IB sisteminde öğrenciler 6 farklı grup içerisinde ders seçimi yapma hakkına sahip olmaktadır. IB derslerinden alınabilecek en düşük puan 1 olurken en yüksek puan ise 7 olmaktadır ve diplomaya hak kazanmak için seçilen 6 dersten toplamda 24 puanın alınması gerekir.

IB derslerinden alınabilecek en yüksek diploma notu 42 olmaktadır. Ancak öğrencilerin yaptıkları projeler, iç değerlendirmeler ve bitirme tezi ile birlikte bu puan 45’e kadar çıkmaktadır.

Seçim yapılacak gruplar içerisinde ise şunlar yer almaktadır.

 • İlk grup öğrencinin ana dili ile ilgili olarak verilen dil ve edebiyat derslerini kapsayan grup olmaktadır.
 • İkinci grup derslerini ise yabancı dil öğrenimi kapsamaktadır. Öğrenciler seçtikleri yabancı dilden sorumlu olmaktadır. Seçilebilecek yabancı diller içerisinde ise Fransızca, İngilizce, Almanca ve İspanyolca gibi dersler yer almaktadır.
 • Üçüncü grubu ise insan ve toplum bilimleri oluşturmaktadır. Bu grup içerisinde öğrencilerin tercih yapabilecekleri seçenekler içerisinde felsefe, tarih, coğrafya, fizik, İslam tarihi, işletme ve yönetim, küreselleşen toplumda iletişim teknolojisi ve ekonomi gibi konular yer almaktadır. Ancak ülkemizin eğitim sisteminde alan diplomasına sahip olabilmek için fen bölümünü tercih edecek öğrenciler genellikle fen bilimleri alanındaki derslerden seçim yaparken, eşit ağırlık bölümünü tercih eden öğrenciler ise felsefe, tarih ve coğrafya gibi dersleri seçmektedir.
 • Dördüncü grubu deneysel bilimler oluşturmaktadır. Bu gruptaki derslerde teorik bilgilerin yanı sıra deneysel uygulamalara da yer verilmektedir. Gurubun içerisinde yer alan dersler arasında ise kimya, biyoloji, fizik ve çevre sistemleri gibi dersler yer almaktadır.
 • Beşinci grubu ise IB matematik konuları oluşturmaktadır. Bu sebeple seçim yapılabilecek derslerin içerisinde ileri düzey matematik, matematik çalışmaları, matematiksel yöntemler ve matematik dersleri yer almaktadır. Bu grupların içerisinde yer alan dersler öğrencilere matematiksel düşünmeyi kavratmak ve üniversite eğitiminin temellerini atmak için verilmektedir.
 • Altıncı ve son grup ise güzel sanatlar ve seçmeli dersler grubudur. Bu grupta yer alan derslerin içerikleri okullara göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple de tiyatro ya da müzik gibi derslerin yanı sıra biyoloji gibi derslerin alınması da mümkün olmaktadır.

IB Matematik Ders Konuları Nelerdir?

IB sistemi içerisinde yer alan dersler çağın gerekliliklerine ayak uydurmak için 7 yılda bir güncellenmektedir. Bu sebeple de matematik konuları da yıllar arasından değişiklik göstermektedir. IB matematik konuları temel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu gruplardan ilki Interpretation and Application olmaktadır. Bu grupta yer alan konular genellikle matematik ve sosyal alanlar ile ilgili olmaktadır. Üniversite eğitimlerini bu alanda almak isteyen öğrenciler için tasarlanan bu alan uygulama ve istatistik konularının ağırlıkta olduğu bir alandır.

Analysis and Approaches grubunda ise matematik ve mühendislik alanlarına yönelik konular yer almaktadır. Bu sebeple de sayısal bölüm okumayı planlayan öğrenciler için tasarlanmış ders planına sahip olmaktadır.

Ancak öğrenciler hangi grubu tercih ederlerse etsinler almak zorunda oldukları çekirdek konular bulunmaktadır. Bu temel konular IB sınavı için de gerekli olmaktadır. Sonrasında ise alanlarına ait konuları alırlar. Alanlara ait konular da bazı noktalarda kesişim göstermektedir.

SL sınavı için hazırlanan öğrenciler Paper 1 ve 2 sınavlarından sorumlu olurken, HL sınavı için hazırlanan öğrenciler ayrıca Paper 3 sınavından da sorumlu olmaktadır.

Paper 1 sınavında yer alan sorular kısa cevaplı ve tek adımlı olmaktadır. Bu sebeple de kuralları kullanmayı öğrenen öğrenciler için basit bir sınavdır. Diğer bir yandan diğer IB matematik sınavlarında da olduğu gibi bu alanda da konular son derece yoğundur.

Paper 2 sınavı ise iki adımlı sorulardan oluşmaktadır. Bu sebeple öğrencilerin sadece formüllere hakim olması yeterli olmamaktadır. Bunun yanında kavramları yorumlayabilmeleri de gerekmektedir. Paper 3 sınavında ise soruların cevapları 2 ve daha fazla adımdan oluşmaktadır. Bu sebeple de öğrencilerin sadece formülleri bilmesi yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda analiz yapabilme yeteneklerinin de gelişmiş olması beklenmektedir.

IB matematik konuları 6 ana gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar ise şu şekilde sıralanmaktadır.

 • 1. Başlık Algebra
 • 2. Başlık Functions and Equations
 • 3. Balık Circular Functions and Trigonometry
 • 4. Başlık Vectors
 • 5. Başlık Stattistics and Probability
 • 6. Başlık Calculus

Konuların alt başlıkları ise öğrencilerin girecekleri sınavlara göre çeşitlilik göstermektedir. Bu sebeple de öğrencilerin tam olarak IB matematik konuları hazırlanabilmesi için 2 yıllık bir süre gerekmektedir. Ancak öğrencinin alt yapısına göre bu süreç 1 yıla kadar kısalabilmektedir. Hazırlık aşamasının 1 yıldan az olması ise önerilmemektedir.

Challenge Math olarak IB matematik konuları ile ilgili olarak tam bir program hazırlamaktayız. Bazı konu ya da bölümler için paket derslerin söz konusu olmasından dolayı öğrencinin seviyesinin belirlenmesi önemli olmaktadır. Bu sebeple de öğrenciler ile birebir ilgilenerek IB matematik konuları özümsemelerini sağlamaktayız.

Leave a Comment

Your email address will not be published.