IGCSE Programı

0 Comments

Dünyanın en prestijli üniversitelerinin başında yer alan Cambridge kaynaklı eğitim programlarından birisi olan IGCSE, İngiltere başta olmak üzere tüm dünyada lise düzeyindeki öğrencilere uygulanan akademik yeterlilik programıdır. Programın adı International General Certificate of Secondary Education olmakla birlikte daha çok kısaltması olan IGCSE olarak kullanılmaktadır. Programın amacı ise öğrencilerin edindikleri bilgileri günlük hayatları içerisinde nasıl kullanacaklarının öğretilmesidir. 21. Yüzyılın gerektirdiği tüm becerilerin kazandırılmasını sağlayan bu program lise eğitimlerinin ilk iki yıllarında verilmektedir.

IGCSE Programı Nedir?

14 ile 16 yaş aralığındaki öğrencilere sunulan bu program en popüler uluslararası kalifikasyonlardan birisi olmaktadır. Cambridge A Level eğitimi için mümkün olan en iyi hazırlığı sunan program aynı zamanda uluslararası başarının kapılarını da aralamaktadır. Sadece akademik olarak değil iş dünyası için de tercih edilen eğitimler içerisinde yer almaktadır.

Program öğrencilerin sorgulama, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi becerilerinin gelişmesini sağlarken performanslarının artmasına da olanak tanımaktadır. Bu sebeple de hızla değişen dünyamızın koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlayabilecek, kendisine güvenen, sorumluluk sahibi, yenilikçi ve başarı odaklı öğrencilerin yetiştirilmesinde etkili olmaktadır.

IGCSE Programının Amacı ve Faydaları Nelerdir?

Öğrencilerin uluslararası akademik hayata hazırlanması temeli üzerine oturtulmuş olan bu sistem global eğitim programlarından birisi olmaktadır. Özellikle uluslararası eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitimlerini gerçekleştirmek için girmek zorunda oldukları zorlayıcı yabancı dil ve yeterlilik sınavları için öğrencilerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Program, sadece uluslararası düzenlenen bu sınavlarda başarılı olmaları için değil, aynı zamanda öğrencinin akademik olarak güçlendirilmesi için de planlanmıştır. Programın sağlamış olduğu avantajlardan birisi de üniversitelerin hazırlık sınıflarından muaf olmalarını sağlamasıdır.

IGCSE Programının Öğrencilerin Hangi Alanlarda Gelişmesini Sağlar?

ICGSE programında yer alan müfredat sayesinde öğrencilerin birçok açıdan gelişmesi sağlanmaktadır. Bu alanların içerisinde ise şu noktalar özellikle ön plana çıkmaktadır.

 • Kültürel farkındalık
 • Müfredatta yer alan konular
 • Sonuçları etkileme
 • Entelektüel sorgulama
 • Hem iş hem de günlük hayatta İngilizce iletişim kurabilme
 • Sahip olunan bilgi ve becerileri ilk defa karşılaşılan durumlarda uygulayabilme
 • Esneklik
 • Değişimlere ayak uydurabilme

IGCSE Programında Yer Alan Dersler

IGCSE programı iki yılı kapsayan bir program olmaktadır. Her senenin sonunda öğrencilerin edindikleri beceriler sınavlar ile sınanmaktadır. Program ana ve seçmeli dersler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Ana Dersler

ICGSE programı anadili İngilizce olan ya da ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olan öğrenciler için hazırlanmış bir programdır. Bu sebeple de sahip olduğu müfredat ile hem eğitim hem de iş hayatında yazılı ve sözlü bir şekilde iletişim kurulabilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda İngilizce iletişiminin etkili bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olan konulara da yer verilmektedir.

Programda yer alan matematik derslerinde ise daha ileri seviyelere öğrencilerin hazırlanmasını sağlayan temel matematik bilgileri yer almaktadır. Bu sebeple de IGCSE Maths müfredatı üniversite eğitiminin hazırlık aşamalarından birisi olmaktadır.

Son olarak fen bilimleri dersi ile öğrencilere bilimin nasıl yapıldığı öğretilmektedir. Ayrıca bu derslerde öğrenciler bilimsel araştırmaların sonuçlarının çeşitli alanlar üzerindeki etkilerinin neler olduğu konusunda da bilgi sahibi olurlar.

Seçmeli Dersler

IGCSE programında ana derslerin yanı sıra öğrencilere seçmeli dersler de verilmektedir. Bu derslerin içerisinde yer alan seçenekler ise şunlar olmaktadır.

 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Türkçe
 • İşletme
 • Almanca
 • Global perspektifler
 • İspanyolca
 • Coğrafya
 • Seyahat ve turizm
 • Müzik
 • Girişimcilik
 • İngiliz edebiyatı
 • Spor
 • Resim
 • Sanat
 • Drama

IGCSE Matematik Müfredatı

ICGSE Maths müfredatı temel olarak öğrencilerin temel yaşam becerilerinden birisi olan matematik alanındaki becerilerinin geliştirilmesi ve ileri düzey matematik için gerekli alt yapının hazırlanması için oluşturulmuştur. Bu sebeple de 0580 kodlu bu dersin müfredatının temel özellikleri şunlar olmaktadır.

 • Matematiksel anlayışın geliştirilmesi
 • Gerek hesap makinesi ile gerekse de hesap makinesi kullanmadan tekniklerin kullanılabilmesi
 • Öğrencilerin yetkinliklerinin ve akılcı yönlerinin geliştirilmesi
 • Öğrencilerin örüntüler, nicelik ve ilişkiler ile ilgili konulardaki hislerinin geliştirilmesi
 • Öğrencilerin analitik becerilerinin ve muhakeme yeteneklerinin geliştirilmesi
 • Gerçek yaşam ile matematik arasındaki ilişkinin vurgulanması
 • Sonuçlarının nasıl uygun şekilde sunulacağı ve yorumlanacağının öğrenilmesi
 • Öğrencilerin matematiksel olarak nasıl iletişim kuracaklarının öğretilmesi
 • Matematiksel olarak akıl yürütme teknikleri
 • Tüm bu yeteneklere sahip olan öğrencilerin matematik çalışmalarında başarılı olmalarına ve izlenmelerine olanak sağlayacak şekilde kademeli şekilde planlanmıştır.

IGCSE Programlarına Başvuru Şartları Nelerdir?

Genellikle IB programı ile karıştırılan IGCSE programı temel olarak öğrencilerin IB programına hazırlanmasını sağlayan ve temellerinin atılmasını sağlayan programdır. Bu sebeple de öğrencinin her iki programı da alması birçok farklı avantaj sağlamaktadır. Ayrıca her iki programı da alan öğrenciler IB dışında kalan birçok alana başvuru şansını IGCSE programı ile elde edebilmektedir.

Öğrencilerin IGCSE programına başvurabilmeleri için temel şart bu program ile anlaşması bulunan bir lisede öğrenim görmeleridir. Ayrıca sadece 9. Ve 10. Sınıf öğrencilerinin alabilecekleri bir program olan IGCSE programının başarılı olarak tamamlanabilmesi için 2 yılın sonunda girilen sınavdan başarılı olunması gerekmektedir.

IGCSE programı öğrencilerin birçok kazanımlarına ek olarak yabancı dillerinin gelişmesini de sağlamaktadır. Ayrıca yurt dışındaki üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin önünü açmaktadır. Avantajlarından dolayı bu programın tercih edilmesi durumunda IGCSE Maths konularında yardıma ihtiyaç duyulması halinde ise Challenge Maths her zaman öğrencilerin yanında profesyonel bir şekilde yer almaktadır. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.